Šta je to HACCP?

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points – Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke) je logičan, naučno zasnovan sustav kontrole procesa proizvodnje i distribucije prehrambenih proizvoda, koji omogućava:
  • Identifikaciju i procjenu svih mogućih opasnosti, tj. svakog fizičkog, hemijskog ili mikrobiološkog hazarda u svim fazama
  • Određivanje neophodnih mjera za njihovu prevenciju i kontrolu
  • Osiguravanje provođenja mjera na djelotvoran način
Definisan u najkraćem, hasap (HACCP) je sistem koji obuhvata niz postupaka za kontrolu procesa i osjetljivih tačaka u lancu proizvodnje hrane, a sa krajnjim ciljem da potrošač koristi namirnice u stanju i na način koji će biti bezbjedan za njegovo zdravlje.

HACCP - sistem je još sedamdesetih godina XX vijeka postao priznat kao međunarodni standard za proizvodnju bezbjedne hrane.  Takođe, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) usvojila ga je kao najefikasnije sredstvo za kontrolu bolesti izazvanih hranom.

Primjena hasap (HACCP) sistema je trenutno jedan od osnovnih preduslova za izvoz naših proizvoda i osvajanje evropskog tržišta.
 
HACCP sistem se sastoji od dvije osnovne komponente:
  • HA predstavlja analizu rizika, odnosno identifikaciju opasnosti u svakoj fazi proizvodnje hrane i procjenu značaja tih opasnosti po ljudsko zdravlje
  • CCP (kritične kontrolne točke) predstavljaju faze u proizvodnji u kojima se može spriječiti ili eliminirati rizik po sigurnost hrane ili njegov uticaj svesti na prihvatljiv nivo, kao i vršiti njihova kontrola.
HACCP sistem je prilagođen svim vrstama prehrambenih proizvoda i svim fazama proizvodnje i rukovanja – “od farme do stola”. 

Ko je online?

Trenutno aktivnih Gostiju: 1 

Brojač posjeta

Danas:36
Juče:38
Ove sedmice:164
Ovog mjeseca:227
Ukupno:65211